Türkçe Konu Testi
5. Sınıf
19x27,5 cm
170 g Parlak Kuşe
70 g 1. Hamur / 4 Renk
9786051124391
2,50 TL
Türkçe
1Hece, Alfabetik Sıra, Kelime, Kelimeler Arası Anlam İlişkileri, Dinleme, Konuşma, Okuma
2Cümle, Anlamlı ve Kurallı Cümle, Öznel - Nesnel Cümle, Deyimler
3Atasözleri, Özdeyişler, Anahtar Kelimeler, Paragraf, Nokta, Virgül
4İsim (Ad), Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam
5Neden-Sonuç, Tanım Cümlesi, Duygusal - Abartı İfadeler, Kişisel ve Fiziksel Özellikler, Konu
6Ana Düşünce, Özel Adların Yazılışı, Kesme İşareti, Genel ve Özel Durumları Belirten Kelimeler
7İsmi Niteleyen Sözcük (Sıfat), Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler, Paragrafta Yardımcı Fikirler
8Ana Duygu, Paragraf Oluşturma, Çokluk Eki, İyelik Ekleri, Hal Ekleri
9Zamir, Benzerlik - Farklılık, Benzetme, Dil ve Anlatım Bozuklukları, 5N 1K
10Trafik İşaret Levhaları, "mi"nin Yazılışı, Soru İşareti, İki Nokta, Kısa Çizgi, Eylem, Gerçek - Hayal
11Destekleyici - Açıklayıcı ve Önem Belirten İfadeler, Karşılaştırma Cümleleri, Hikaye Haritası, Başlık
12Tablo ve Grafik Okuma, Yapım Ekleri, Kısaltmaların Yazılışı, Adres ve Mektup, "de"nin Yazılışı
13Zarflar, Betimleme, Kitle İletişim Araçları, Paragrafta Duyular ve Çelişen Cümle, Paragrafı Bölme
14"ki"nin Yazılışı, Sıra Sayılarının Yazılışı, Yay Ayraç, Ünlem İşareti, Uzun Çizgi, Bağlaç, Cümlenin Öğeleri
15Kişileştirme, Duyuru, Reklam, Tarih Yazılışı, Hece Düşmesi, Tırnak İşareti, Noktalı Virgül, Üç Nokta
16Edatlar, Eylemde Zaman, Cümle Anlamı ve Cümlenin Taşıdığı Duygular, Yazı Türleri
Matematik
1Üçgenler - Çokgenler - Düzgün Çokgenler
2Dörtgenler - Yükseklik
3Simetri - Çember ve Daire
4Kesirler
5Denk Kesirler - Kesirleri Karşılaştırma
6Ondalık Kesirler - Ondalık Kesirleri Karşılaştırma
7Yüzde - Uzunluk Ölçme
8Çizgi Grafiği - Tablo Zamanı Ölçme
9Kesirlerle Toplama ve Çıkarma
10Kesirlerle Çarpma İşlemi - Kesir Problemleri
11Kesir Problemleri
12Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma
13Sıvı Ölçme - Oran Olasılık
14Çevre
15Üslü Sayı - Alan Ölçme
16Prizmalar - Piramit
17Boyut - Uzay - Düzlem - Hacim Ölçme
18Hayatımızdaki Sayılar Sayı Örüntüleri
19Toplama ve Çıkarma
20Ardışık Sayıları Toplama Aritmetik Ortalama
21Zihinden Toplama ve Çıkarma - Tahmin Etme
22Çarpma ve Bölme
23Parantezli İşlemler - Zihinden Çarpma ve Bölme - Tahmin Etme
24Doğal Sayı Problemleri
Fen ve Teknoloji
1Besinler ve Dengeli Beslenme
2Besinlerin Sindirimi
3Boşaltım ve Sağlığa Zararlı Maddeler
4Su, Halden Hale Girer
5Isı ve Sıcaklık
6Isı Maddeleri Etkiler
7Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
8Kuvvet ve Hareket - I
9Kuvvet ve Hareket - II
10Yaşamımızdaki Elektrik - I
11Yaşamımızdaki Elektrik - II
12Dünya, Güneş ve Ay
13Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım - I
14Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım - II
15Işık
16Ses
Sosyal Bilgiler
1Haklarımı Öğreniyorum - I
2Haklarımı Öğreniyorum - II
3Adım Adım Türkiye - I
4Adım Adım Türkiye - II
5Adım Adım Türkiye - III
6Bölgemizi Tanıyalım - I
7Bölgemizi Tanıyalım - II
8Ürettiklerimiz - I
9Ürettiklerimiz - II
10Gerçekleşen Düşler - I
11Gerçekleşen Düşler - II
12Toplum İçin Çalışanlar - I
13Toplum İçin Çalışanlar - II
14Bir Ülke Bir Bayrak - I
15Bir Ülke Bir Bayrak - II
16Hepimizin Dünyası
İngilizce
1My Country
2My Region
3Capital Cities
4Classroom Rules
5Stationery Store
6Physical Education
7My Favourite Dishes
8My Favourite Activities
9A Farmer and His Family
10Cartoon Characters
11Professionals and Their Tools
12Health Problems
13Fun at the Park
14Helping at Home
15General Revision - 1
16General Revision - 2
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Adres & Telefon
1. Sınıf Yayınları
2. Sınıf Yayınları
3. Sinif Yayınları
4. Sinif Yayınları
5. Sınıf Yayınları
6. Sınıf Yayınları
7. Sınıf Yayınları
8. Sınıf Yayınları
Bayilerimiz
E-Satış
Bayilik Talep Formu
Okul Öncesi Yayınları
2014 © Copyright | Değer Yayınları