Eğitim Yayıncılığında "Değer"li bir adım...

Eğitim dünyasına merhaba diyen Değer Yayınları "Öğrenci Takipli Eğitim Seti" adı altında, okul öncesinden başlayıp 8. sınıfa kadar süren yeni bir ürün setini öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sundu. Okul yayıncılığına yeni bir bakış açısı getiren Değer Yayınları öğrenci merkezli eğitim tarzıyla öğrencilerimizin başarılarını artırırken, öğretmenlerimizin öğrencilerini yakından izlemesine olanak tanıyan bir yayın anlayışı geliştirdi.


Öğrenci Takipli Eğitim Seti'nin Amacı Nedir?

Değer Yayınları’nı diğer yayınlardan ayıran temel fark, öğrenci-öğretmen ilişkisine getirdiği yeni açılımdır. Bu setteki yayınlarla öğretmenler öğrencilerini hafta hafta hatta gün gün takip etme imkanına sahip olacaklardır. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu sıkı diyalog, öğretmenin öğrenciyi yakından izlemesini sağladığından, öğrencinin eksiği kolayca tespit edilebilecek ve giderilecektir. Değer Yayınları’nın hazırladığı bütün fasiküller, ödev izleme testleri ve konu testleri öğrenci-öğretmen diyaloğunu en sağlam bir biçimde kurmaya yöneliktir. Bu sistemle velilerimizin, öğrencilerinin durumunu günü gününe takip etmeleri de mümkün olacaktır. Böylece öğretmen-öğrenci-veli diyaloğu sağlanmış olacağından öğrencinin başarısı şansa bırakılmayıp bilinçli bir takiple artırılacaktır.

Öğrenci Takipli Eğitim Seti'nde Neler Var?

Bu setteki ürünleri iki grup altında toplayabiliriz:


Konu Anlatımlı Fasiküller:

Değer Yayınları, Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlara uygun olarak, öğrencilerin kitap taşıma sıkıntısını çözen yeni bir sistemle öğrencilerimizi ağır bir yükten kurtardı. Bir yıllık konu, derslerin niteliğine göre üniteler ya da temalar halinde fasiküllere ayrıldı. Okul müfredatları ve Milli Eğitimin kazanımları dikkate alınarak hazırlanan bu fasiküllerde konular önemli noktaları öne çıkarılarak anlatılmış, öğrencinin konu tekrarı yapabilmesine olanak sağlayan bir anlatım yolu benimsenmiştir. Bu kitaplarla öğrenci derste işlenen konuları evde kendi başına tekrar etme imkanı bulacaktır. Her ünite ya da tema, bol soru örnekleriyle pekiştirilmiştir. Değişik tipte ve zorluk derecesinde hazırlanan bu sorularla öğrenci konuyu her yönden tarama olanağı bulacaktır.


Ödev İzleme Testleri:

Konu anlatımlı fasiküllerle aynı paket içinde verilen ve haftalık ders planına göre hazırlanan bu testler, öğretmenin ödev ihtiyacını kolaylıkla karşılayacaktır. Öğretmenlerimiz hafta içinde işlediği konuları bu testlerle tekrar ettirip, konunun pekişmesini sağlayabilir. Ödev izleme testlerinde çoktan seçmeli sorular yanında, etkinlik tarzında değişik sorular da vardır. Bu sorularla öğrenci bilgi eksiğini kolaylıkla giderebilecek, konuya farklı açılardan bakmayı öğrenecektir. Sonuçta öğrenme en üst düzeyde gerçekleşecektir.


Konu Testleri:

Ayrı bir paket halinde sunulan konu testleri çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Konuları her yönden tarayan bu sorular öğrencinin bilgiyi ne kadar edindiğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Her testteki soruların belirli bir bölümünün video çözümü yapılarak çözümler internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu yolla öğrencilerimiz çözmekte zorlandıkları soruların nasıl çözüldüğünü görecek ve sorulara nasıl yaklaşılması gerektiğini uzmanlardan izleyerek öğreneceklerdir.


Deneme Sınavları:

Değer Yayınları'nda, 2. sınıftan 8. sınıfa kadar, her sınıf için 7'şer adet deneme sınavı vardır. Uygulandığı tarihe kadar işlenen konuların sorulacağı bu denemeler SBS soru mantığına uygun olarak hazırlanmıştır. Kurumsal olarak hazırlanan bu denemeler uygulama tarihlerine uygun olarak gönderilecektir.

Sizin ilginiz ve desteğinizle büyüyecek olan Değer Yayınları'nın tüm eğitim camiasına faydalı olması dileğiyle...
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Adres & Telefon
1. Sınıf Yayınları
2. Sınıf Yayınları
3. Sinif Yayınları
4. Sinif Yayınları
5. Sınıf Yayınları
6. Sınıf Yayınları
7. Sınıf Yayınları
8. Sınıf Yayınları
Bayilerimiz
E-Satış
Bayilik Talep Formu
Okul Öncesi Yayınları
Kurumsal Satış
2016 © Copyright | Değer Yayınları